cáp belden
 
 
RG59 + 2P
RG59 + 2P
RG59 + 2P
RG59 + 2P
RG59 + 2P
Hang moi
RG59 + 2P
   Giá: liên hệ
Mã: 9104SL2P

RG59 + 2P

RG59  RG59
Belden RG59 75 ohm dual shield CATV/CCTV with power cable (305m)
 
[+Quay ra]