cáp belden
 
 
Cáp điều khiển 8918
Cáp điều khiển 8918
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENTTài liệu: CATALOG    Giá: liên hệ
Mã: 8918

Cáp điều khiển 8918

Cáp điều khiển  Cáp điều khiển
Low Temp Plastic Lead Wire, 18AWG (16x30) Tinned Copper, PVC Insulation, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C
Suitable Applications: inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, internal wiring of appliances, machine tool wire
 
[+Quay ra]
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển ZA35CFF01


1Px1.5mm² MGT/XLP/OS/LSZH Fire resistance cable
Giá: liên hệ Mã:
ZA35CFF01
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9341


High Performance Instrumentation, 1 Pair 18AWG (19x30) Tinned Copper, PVC-NYL Insulation E2 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, Black PVC OuterJacket, 600V TC
Giá: liên hệ Mã:
9341
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9552


High Performance Instrumentation, 2 Pair 18AWG (19x30) Tinned Copper, PVC Insulation E2 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, PVC Outer Jacket,PLTC-ER
Giá: liên hệ Mã:
9552
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 8723


Audio, Control & Instrument Cable, 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, polypropylene insulation, twisted pairs, individually Beldfoil® shielded(100% coverage), 24 AWG stranded tinned copper drain wire, PVC jacket.
Giá: liên hệ Mã:
8723
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9947


Computer EIA RS-232 Cable, 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, semi-rigid PVC insulation, overall Beldfoil® (100% coverage) + tinnedcopper braid shield (65% coverage), PVC jacket.
Giá: liên hệ Mã:
9947
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 83026


High Temp Plastic Lead Wire, 22AWG (19x34) Silver Plated Copper, TFE Insulation, AWM 1180 300V 200C TYPE EE MIL-W-16878/5 1000V 200C
Giá: liên hệ Mã:
83026
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 83005


High Temp Plastic Lead Wire, 22AWG (7x30) Silver Plated Copper, TFE Insulation, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C
Giá: liên hệ Mã:
83005
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 8760


Electronic, 2 Conductor 18AWG (16x30) Tinned Copper, PE Insulation, Overall Beldfoil® Shield, PVC Outer Jacket, CM
Giá: liên hệ Mã:
8760
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển chống cháy 1,5mm


Cáp tín hiệu chống cháy, Cáp điều khiển chống cháy phù hợp triển khai trong các môi trường như hầm mỏ, đầu khí và ngoài trời.

1 PR 1.5mm² Str BC, PVC Ins, OS, PVC Jkt

Temperature Range
Operating Temp Range: -30°C to +70°C

Flammability, LS0H, Toxicity Testing
IEC Flammability: 60332-1
Fire Resistance (Time to Failure) Compliance: IEC 60332-1
Giá: liên hệ Mã:
I2351FF01
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển chống cháy


Cáp tín hiệu chống cháy, Cáp điều khiển chống cháy phù hợp triển khai trong các môi trường như hầm mỏ, đầu khí và ngoài trời.

1 Pair 1mm² Stranded Bare Copper, PVC Insulation, Overall Foil Shield, PVC Jacket

Temperature Range
Operating Temp Range: EN: -30°C to +70°C UL: -30°C to +90°C

Flammability, LS0H, Toxicity Testing
IEC Flammability: 60332-1
Fire Resistance (Time to Failure) Compliance: IEC 60332-1
Giá: liên hệ Mã:
I2331FF01
Categoria: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 6300FL (Grey)


General Description:
Fire Alarm Cable, Plenum-FPLP, 2-18 AWG stranded bare copper conductors with Flamarrest® insulation,Overall Beldfoil® shield, Flamarrest®jacket with ripcord

Usage (Overall)
Suitable Applications: Fire Protections, Alarm, Signal, Monitor/Detection, Audio Circuits, Control Circuits, Initiating Circuits, Notification Circuits
Giá: liên hệ Mã:
6300FL