cáp belden
 
 
Dây nhảy quang MM LC-LC Duplex 10m
Dây nhảy quang MM LC-LC Duplex 10m
   Giá: liên hệ
Mã: PF4LDLD010ML2XE

Dây nhảy quang MM LC-LC Duplex 10m

Dây nhảy quang  Dây nhảy quang
LC-LC Duplex 10m patch cord 2.0mm Multi Mode OM4, LSZH
 
[+Quay ra]
Categoria: Dây nhảy quang  Dây nhảy quang

Dây nhảy quang chuẩn SC, LC, FC, UPC, APC các loại


Giá: liên hệ Mã:
PFxxx