cáp belden
 
 
Loại: Industrial Ethernet  Industrial Ethernet

Belden Industrial Firewalls EAGLE30


Thiết bị tường lửa, thiết bị bảo mật đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, dành cho các nhà máy hoặc những nơi yêu cầu môi trường khắc nghiệt.

The advanced security functionality of the Hirschmann Security Operating System (HiSecOS), paired with these multiport industrial firewalls, creates a solution
capable of securing and protecting an entire industrial network.
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Thiết bị tường lửa, bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp Belden EAGLE20/30 Industrial Firewalls
Giá: liên hệ Mã:
EAGLE30-04022O6TT999ECCVTHSE3FXX.X
Loại: Industrial Ethernet  Industrial Ethernet

Hirschmann Industrial Ethernet Product Overview


Hirschmann™ – The Technology and Market Leader in Industrial Networking.
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Giá: liên hệ Mã:
Hirsch01