cáp belden
 
 
Loại: RG58 - RG59  RG58 - RG59

RG58


50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG Solid Bare Copper Conductor , PE Insulation, 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMX
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp tín hiệu đồng trục
Giá: liên hệ Mã:
8240
Loại: RG58 - RG59  RG58 - RG59

RG59 + 2P


Belden RG59 75 ohm dual shield CATV/CCTV with power cable (305m)
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Belden RG59 with power (CATV/CCTV)
Giá: liên hệ Mã:
9104SL2P