cáp belden
 
 
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9341


High Performance Instrumentation, 1 Pair 18AWG (19x30) Tinned Copper, PVC-NYL Insulation E2 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, Black PVC OuterJacket, 600V TC
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden High Perform Instr, 1 Pr #18 Str TC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600VTC
Giá: liên hệ Mã:
9341
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9552


High Performance Instrumentation, 2 Pair 18AWG (19x30) Tinned Copper, PVC Insulation E2 Color Code, Overall Beldfoil® Shield, PVC Outer Jacket,PLTC-ER
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden High Perform Instr, 2 Pr #18 Str TC, PVC Ins E2, OS, PVC Jkt, PLTC-ER
Giá: liên hệ Mã:
9552
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 8723


Audio, Control & Instrument Cable, 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, polypropylene insulation, twisted pairs, individually Beldfoil® shielded(100% coverage), 24 AWG stranded tinned copper drain wire, PVC jacket.
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden Audio, Control & Instrument, #22-2pr, PO, Indiv. Foil, PVC Jkt, CM
Giá: liên hệ Mã:
8723
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 9947


Computer EIA RS-232 Cable, 22 AWG stranded (7x30) tinned copper conductors, semi-rigid PVC insulation, overall Beldfoil® (100% coverage) + tinnedcopper braid shield (65% coverage), PVC jacket.
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden RS-232, #22-15c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG
Giá: liên hệ Mã:
9947
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 83026


High Temp Plastic Lead Wire, 22AWG (19x34) Silver Plated Copper, TFE Insulation, AWM 1180 300V 200C TYPE EE MIL-W-16878/5 1000V 200C
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden Lead Wire, #22 Str SPC, TFE Ins, AWM 1180
Giá: liên hệ Mã:
83026
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 83005


High Temp Plastic Lead Wire, 22AWG (7x30) Silver Plated Copper, TFE Insulation, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden Lead Wire, #22 Str SPC, TFE Ins, AWM 1213
Giá: liên hệ Mã:
83005
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 8760


Electronic, 2 Conductor 18AWG (16x30) Tinned Copper, PE Insulation, Overall Beldfoil® Shield, PVC Outer Jacket, CM
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden Electronic, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CM
Giá: liên hệ Mã:
8760
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 8918


Low Temp Plastic Lead Wire, 18AWG (16x30) Tinned Copper, PVC Insulation, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển Belden Lead Wire, #18 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230
Giá: liên hệ Mã:
8918
Loại: Cáp điều khiển  Cáp điều khiển

Cáp điều khiển chống cháy 1,5mm


Cáp tín hiệu chống cháy, Cáp điều khiển chống cháy phù hợp triển khai trong các môi trường như hầm mỏ, đầu khí và ngoài trời.

1 PR 1.5mm² Str BC, PVC Ins, OS, PVC Jkt

Temperature Range
Operating Temp Range: -30°C to +70°C

Flammability, LS0H, Toxicity Testing
IEC Flammability: 60332-1
Fire Resistance (Time to Failure) Compliance: IEC 60332-1
Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Cáp điều khiển chống cháy, Cáp tín hiệu chống cháy
Giá: liên hệ Mã:
I2351FF01
Sản phẩm: 1 - 9 (trên tổng số 11)
Trang:1 2< · >