cáp belden
 
 
Loại: Dây nhảy quang  Dây nhảy quang

Dây nhảy quang chuẩn SC, LC, FC, UPC, APC các loại


Document-DOWNLOAD Document-ATTACHMENT Tài liệu: CATALOG
Dây nhảy quang chuẩn SC, LC, FC loại UPC hoặc APC
Giá: liên hệ Mã:
PFxxx